തീക്കോയി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ലീഡ് നില ഇങ്ങനെ

തീക്കോയി : രണ്ടിടത്ത് വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായി. രണ്ടിടത്തും UDF ജയിച്ചു.അറു കോൺമല സിറിൾ റോയി (UDF) വേലത്തുശ്ശേരി മാജി തോമസ് (UDF)എന്നിവർ ജയിച്ചു.

തീക്കോയി ടൗൺ കെ.സി. ജെയിംസ് (UDF) , മംഗളഗിരി സിബി (LDF), തക്കോയി എസ്റ്റേറ്റ് മാളു . ബി.മുരുകൻ (LDF) ഒറ്റയീട്ടി സിസിലി പയസ് (LDF) കാരികാട് മോഹനൻ കുട്ടപ്പൻ (UDF) വാഗമറ്റം ദീപാ സജി (LDF) പഞ്ചായത്ത് ജംഗ്ഷൻ അമ്മിണി തോമസ് (LDF) എന്നിവർ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു

Advertisements

You May Also Like

Leave a Reply