Jobs

ചേർപ്പുങ്കൽ ബി വിഎം ഹോളി ക്രോസ്സ് കോളേജിൽ ജോലി ഒഴിവ്

ചേർപ്പുങ്കൽ ബി വിഎം ഹോളി ക്രോസ്സ് കോളേജിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് അസിസ്സ്റ്റന്റിന്റെ രണ്ട് ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ 18/9/23 നുമുമ്പ് കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ നല്കുക.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കോളേജ് വെബ്‌സൈറ്റിൽ. https://bvmcollege.com/career/

Leave a Reply

Your email address will not be published.