ഈരാറ്റുപേട്ട കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇന്ന് നടത്താനിരുന്ന ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ ഉത്ഘാടനം മാറ്റിവെച്ചു

Estimated read time 1 min read

ഈരാറ്റുപേട്ട കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇന്ന് നടത്താനിരുന്ന ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ ഉത്ഘാടനം മാറ്റി വച്ചതായി അഡ്വ. സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ MLA അറിയിച്ചു.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours