മികച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനുള്ള എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സ്റ്റഡി സെന്റർ പുരസ്‌ക്കാരം ഈരാറ്റുപേട്ട ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തിന്

Estimated read time 0 min read

ഈരാറ്റുപേട്ട: മികച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനുള്ള എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സ്റ്റഡി സെന്റർ പുരസ്‌ക്കാരം മന്ത്രിമാരായ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ, കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവരിൽ നിന്നും ഈരാറ്റുപേട്ട ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ ശ്രീമതി.ശ്രീകല ടീച്ചർ ഏറ്റുവാങ്ങി.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours