പാചക വാതക സിലിണ്ടറിന് വില കൂട്ടി

ന്യൂഡല്‍ഹി: പാചക വാതക സിലിണ്ടറിന് വീണ്ടും വിലകൂട്ടി. ഗാര്‍ഹിക സിലിണ്ടറിന് 50 രൂപയാണ് കൂട്ടിയത്.
651 രൂപയാണ് പുതിയ വില.

ജൂലൈ മാസത്തിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് പാചക വാതക സിലണ്ടറിന് വിലകൂടുന്നത്. വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് 62 രൂപയും വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Advertisements

You May Also Like

Leave a Reply