തലപ്പലം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ സമയം പുനക്രമീകരിച്ചു

പ്ലാശനാൽ : കോവിഡ് മഹാമാരി രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ബഹു. സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാറുടെ 19/2021 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തന സമയം താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരമായിരിക്കും.

അരുവിത്തുറ കോളേജ് ജംഗ്ഷൻ ബ്രാഞ്ച് 8.00 AM മുതൽ 2 P.M വരെയും മറ്റു ബ്രാഞ്ചുകൾ 9.30 A.M മുതൽ 2 P.M വരെയും GDCS കളുടെ ലേല സമയം 1PM ആയി പുനക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

Advertisements

മാന്യ ഇടപാടുകാർ സഹകരിക്കുക.

പാലായിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും വാര്‍ത്തകളും ജോലി സാധ്യതകളും മറ്റ് അറിവുകളും വാട്ട്‌സാപ്പില്‍ ലഭിക്കുന്നതിന് ഗ്രൂപ്പില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യൂ. GROUP 3, GROUP 5

You May Also Like

Leave a Reply