ഒന്നാംക്ലാസ്സിലെ മേരിറ്റീച്ചര്‍! അധ്യാപക ദിനത്തില്‍ മുന്‍ അധ്യാപകന്‍ എഴുതിയ കവിത ശ്രദ്ധ നേടുന്നു

ഇന്ന് അധ്യാപക ദിനം ആചരിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് മുന്‍ അധ്യാപകന്‍ അധ്യാപകരെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ചെറുകവിത. ഭരണങ്ങാനം സെന്റ് മേരീസ് സ്‌കൂളിലെ മുന്‍ മലയാളം അധ്യാപകനായ ചാക്കോ

Read more