സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി നോക്കി സമയം കളയരുത്! ഈ മരണങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാരിന് ഒഴിവാക്കാവുന്നവയെന്ന് ഷോണ്‍ ജോര്‍ജ്

പിഎസ് സി കാലാവധി അവസാനിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത യുവാവിന്റെതു പോലുള്ള മരണങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാരിന് നിഷ്പ്രയാസം ഒഴിവാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നവയാണെന്ന് ഷോണ്‍ ജോര്‍ജ്. കേന്ദ്ര പിഎസ് സി മാതൃകയില്‍

Read more