ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച മരണം! നെരൂദ, മൂന്നാം ഭാഗം

നെരൂദയുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ വഴിത്തിരിവായിരുന്നു 1930 കളുടെ അവസാനം നടന്ന സ്പാനിഷ് ആഭ്യന്തരയുദ്ധം. നെരൂദയെ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാക്കിയതു മറ്റൊന്നല്ല. നെരൂദയെന്ന മഹാപ്രതിഭയുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നതും ഒരു ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തോടെയാണ്.  1970ല്‍

Read more

പാബ്ലോ നെരൂദ: കവിതയായി മാറിയ മനുഷ്യന്‍

കവിത മനുഷ്യന്റെയും കാലത്തിന്റെയും ആത്മപ്രകാശന ഉപാധിയാണ്. പക്ഷേ, ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ഉയര്‍ന്നുകേട്ട സാഹിത്യസംബന്ധിയായ പ്രധാന കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് കവിതയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞുപോയെന്നതാണ്. ഈ ആരോപണത്തിന് അല്ലെങ്കില്‍ ആശയപ്രചരണത്തിനു പിന്നിലെ

Read more