കരം അടയ്ക്കാന്‍ ക്യൂ നില്‍ക്കേണ്ട, കെട്ടിട നികുതി ഇനി ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അടയ്ക്കാം; അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

ബില്‍ഡിംഗ് ടാക്‌സ് അഥവാ കെട്ടിടനികുതി സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും വില്ലേജ് ഓഫീസില്‍ പോയി അടയ്ക്കുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കെട്ടിടനികുതി എത്രയാണെന്ന് ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി അറിയുവാനും ബില്‍ അടയ്ക്കാനുള്ള

Read more