പി. എസ്. സി. യുടെ വിശ്വാസ്യത പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ തകര്‍ക്കുന്നു: കോണ്‍ഗ്രസ് തിടനാട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി

തിടനാട് :അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ലക്ഷക്കണക്കിന് യുവതി- യുവാക്കളുടെ ആശ്രയമായ പി. എസ്. സി. യുടെ വിശ്വാസ്യത പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ തകര്‍ക്കുന്നുവെന്ന് തിടനാട് കോണ്‍ഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ആരോപിച്ചു. യോഗ്യത

Read more