മുത്തോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഒരാള്‍ക്കു കൂടെ കോവിഡ്

മുത്തോലി: ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഇന്ന് ഒരാള്‍ക്കു കൂടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഏഴാം വാര്‍ഡിലെ ഒരു സ്ത്രീക്കാണ് ഇന്നു സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നേരത്തെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിലെ

Read more

മുത്തോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ശുചിത്വ പദവി; പ്രഖ്യാപനം നടന്നു

മുത്തോലി: മികച്ച മാലിന്യ നിര്‍മാര്‍ജന പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കി വരുന്ന ശുചിത്വ പദവി മുത്തോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്. ശുചിത്വ പദവിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഇന്നു സംസ്ഥാന

Read more

മുത്തോലിയില്‍ ഇന്ന് 7 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

മുത്തോലി: ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഇന്ന് ഏഴു പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പന്ത്രണ്ടാം വാര്‍ഡില്‍ നാലു പേര്‍ക്കും നാലാം വാര്‍ഡില്‍ ഒരാള്‍ക്കും അഞ്ചാം വാര്‍ഡില്‍ രണ്ട് അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്കുമാണ് ഇന്നു

Read more

മീനച്ചില്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ഒമ്പതു പേര്‍ക്കു കോവിഡ്

മീനച്ചില്‍: ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഇന്ന് ഒമ്പതു പേര്‍ക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പൂവരണിയില്‍ ഇന്നു നടത്തിയ ആന്റിജന്‍ പരിശോധനയില്‍ എട്ടു പേര്‍ക്കും കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ പരിശോധന നടത്തിയ ഒരാള്‍ക്കുമാണ്

Read more

മുത്തോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍

മുത്തോലി: ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ കുറിയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തു. 2,3,4,5, 8,11,12 വാര്‍ഡുകളാണ് സ്ത്രീകള്‍ക്കായി സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എസ് സി വിഭാഗത്തിനായി സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 13ാം വാര്‍ഡാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Read more

മുത്തോലിയില്‍ നാലു പേര്‍ക്കു കൂടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

മുത്തോലി: മുത്തോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഇന്നു നടത്തിയ ആന്റിജന്‍ പരിശോധനയില്‍ നാലു പേര്‍ക്കു കൂടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. നേരത്തെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ സമ്പര്‍ക്ക പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട 75 പേര്‍ക്കാണ്

Read more

മുത്തോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നാളെ ആന്റിജന്‍ ടെസ്റ്റ്

മുത്തോലി: ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നാളെ ആന്റിജന്‍ ടെസ്റ്റ് നടത്തുമെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സന്ധ്യാ ജി നായര്‍ അറിയിച്ചു. ഏഴാം വാര്‍ഡില്‍ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ സമ്പര്‍ക്ക പട്ടികയിലുള്ള 75 പേര്‍ക്കാണ്

Read more

മുത്തോലി ഏഴാം വാര്‍ഡില്‍ ഇന്നു രണ്ടു പേര്‍ക്ക് കൂടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

മുത്തോലി: മുത്തോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏഴാം വാര്‍ഡില്‍ ഇന്നു രണ്ടു പേര്‍ക്ക് കൂടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. നേരത്തെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ സമ്പര്‍ക്ക പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട രണ്ടു പേര്‍ക്കാണ് ഇന്നു

Read more