മൂന്നിലവില്‍ തോട്ടില്‍വീണ കാര്‍ ടീം നന്മക്കൂട്ടവും അഗ്നിശമന സേനയും ചേര്‍ന്ന് കരയ്ക്ക് കയറ്റി

മൂന്നിലവ്: മൂന്നിലവ്-മേച്ചാല്‍ റൂട്ടില്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ടു തോട്ടില്‍ വീണ കാര്‍ ഈരാറ്റുപേട്ട ടീം നന്മക്കൂട്ടവും അഗ്നിശമന സേനയും ചേര്‍ന്ന് കരയ്ക്ക് കയറ്റി. ഏറെക്കുറെ പൂര്‍ണമായി മുങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്ന

Read more