ചക്കുകല്ലുങ്കല്‍ പാലത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണോദ്ഘാടനം നടത്തി

മീനച്ചില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പൊന്നൊഴുകും തോട്ടില്‍ മൂന്നാം വാര്‍ഡിനെയും നാലാം വാര്‍ഡിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചക്കുകല്ലുങ്കല്‍ പാലത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണോദ്ഘാടനം മീനച്ചില്‍ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേഴ്‌സിക്കുട്ടി കുര്യാക്കോസിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തില്‍

Read more

മീനച്ചില്‍ പഞ്ചായത്തിലെ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍

മീനച്ചില്‍: ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ കുറിയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തു. 1, 2, 4, 8, 9, 12, 13 എന്നിങ്ങനെ 7 വാര്‍ഡുകളാണ് സ്ത്രീകള്‍ക്കായി സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എസ്

Read more