സംസ്ഥാനത്ത് 17 പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകള്‍

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് 17 പുതിയ പ്രദേശങ്ങളെ കൂടെ ഹോടസ്‌പോട്ടുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 13 പ്രദേശങ്ങളെ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കി. ഇതോടെ നിലവില്‍ 607 ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളാണുള്ളത്. പുതിയ

Read more

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നാലു പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

കടുത്തുരുത്തി -12, മീനടം-11, കുമരകം-8, എരുമേലി-7 എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു വാര്‍ഡുകളെ കണ്ടെയ്ന്‍്‌മെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവായി. എരുമേലി പഞ്ചായത്തിലെ 20-ാം വാര്‍ഡിനെ പട്ടികയില്‍നിന്ന്

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് 13 പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകള്‍; രാമപുരം രണ്ടു വാര്‍ഡുകളും വൈക്കം ഒരു വാര്‍ഡും ഒഴിവാക്കി

തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ന് 13 പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകളാണുള്ളത്. 17 പ്രദേശങ്ങളെ ഹോട്ട് സ്പോട്ടില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ നിലവില്‍ 577 ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകളാണുള്ളത്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാമ്പാടി

Read more