പൈകയിലെ റബ്ബര്‍ ഫാക്ടറിയില്‍ വന്‍ അഗ്നിബാധ, അരക്കോടിയുടെ നഷ്ടം

പൈക: പൈകയിലുള്ള ക്രംബ് റബ്ബര്‍ ഫാക്ടറിയില്‍ വന്‍ അഗ്നിബാധ. ഇന്നു രാവിലെ 10 മണിയോടെയുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തില്‍ ഏകദേശം 50 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായതായാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

Read more