എറണാകുളം ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെ പുതിയ ഐ സി യു

എറണാകുളം: എറണാകുളം സര്‍ക്കാര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെ പുതിയ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗം (ഐ സി യു) സജ്ജമായി. യന്ത്ര സഹായത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നവ അടക്കം 40

Read more