സിനിമയില്‍ ജീവിതാവബോധവും രാഷ്ട്രീയവുമുണ്ടാകണം: കമല്‍

അരുവിത്തുറ: സെന്റ് ജോര്‍ജ് കോളേജ് അരുവിത്തുറയിലെ മലയാള വിഭാഗവും മാധ്യമപഠന വിഭാഗവും കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ത്രിദിന ചലച്ചിത്രപഠന ദേശീയ വെബ്ബിനാര്‍ ചലച്ചിത്ര

Read more