സംസ്ഥാനത്ത് 12 പുതിയ ഹോട്‌സ്‌പോട്ടുകള്‍

തിരുവനന്തപുരം: 12 പുതിയ പ്രദേശങ്ങളെ കൂടെ ഹോട്‌സ്‌പോട്ടുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തരവായി. 8 പ്രദേശങ്ങളെ ഹോട്ട് സ്പോട്ടില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ആകെ 637 ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകളാണുള്ളത്. പുതിയ

Read more

കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ നാലു പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

കങ്ങഴ 13, വെളളൂര്‍ 8, വാകത്താനം 3, മുണ്ടക്കയം 5 എന്നീ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവായി. ചിറക്കടവ് 11,

Read more

ആറു പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

കോട്ടയം: ജില്ലയില്‍ ആറു പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ കൂടെ. കോട്ടയം -33, ചങ്ങനാശേരി -34 എന്നീ മുനിസിപ്പല്‍ വാര്‍ഡുകളും ഉദയനാപുരം -5, പുതുപ്പള്ളി -3, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി -16,

Read more

കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ 6 പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍, സമ്പൂര്‍ണ പട്ടിക

കോട്ടയം: ആറു പുതിയ പ്രദേശങ്ങളെ കൂടെ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ എം അഞ്ജന ഐഎഎസ് ഉത്തരവായി. കൂരോപ്പട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (3) രാമപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (5,13),

Read more

പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

ചെമ്പ് – 14, മറവന്തുരുത്ത് – 4 എന്നീ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാർഡുകളെ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ്സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവായി. കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി -48, 20

Read more

കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ പുതിയ ഒരു കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണ്‍ കൂടി

കോട്ടയം: പനച്ചിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒന്‍പതാം വാര്‍ഡ് കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവായി. കടപ്ലാമറ്റം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് – 8, വെച്ചൂര്‍ – 4

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് 17 പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകള്‍

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 17 പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളാണുള്ളത്. 9 പ്രദേശങ്ങളെ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ നിലവില്‍ 615 ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളാണുള്ളത്. പുതിയ ഹോട്ട്

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് 17 പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകള്‍

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് 17 പുതിയ പ്രദേശങ്ങളെ കൂടെ ഹോടസ്‌പോട്ടുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 13 പ്രദേശങ്ങളെ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കി. ഇതോടെ നിലവില്‍ 607 ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളാണുള്ളത്. പുതിയ

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് 18 പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകള്‍

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 18 പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകളാണുള്ളത്. 17 പ്രദേശങ്ങളെ ഹോട്ട് സ്പോട്ടില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ നിലവില്‍ 594 ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകളാണുള്ളത്. പുതിയ ഹോട്ട്

Read more

കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 14 പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകള്‍

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 14 പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകള്‍. 22 പ്രദേശങ്ങളെ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ നിലവില്‍ 551 ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളാണുള്ളത്. പുതിയ ഹോട്ട്

Read more