ചാവറ പബ്ളിക് സ്കൂളിന് എം എൽ എ എക്സലൻസ് അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചു

പാലാ: വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സമൂഹം നാടിൻ്റെ സമ്പത്താണെന്ന് മാണി സി കാപ്പൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു. പാലായിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സിബിഎസ്ഇ സ്കൂളും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച

Read more