ദേശീയ രക്തദാന ദിനത്തില്‍ ക്യാമ്പുകളുമായി രക്തദാനസേന

കോട്ടയം: ദേശീയ രക്തദാന ദിനമായ ഒക്ടോബര്‍ ഒന്നിന് ജനകീയ രക്തദാനസേന കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജിസിസി രാഷ്ട്രങ്ങളിലും രക്തദാന ക്യാമ്പുകള്‍ നടത്തുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി

Read more