9 വീടുകള്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കി, 30 വീടുകള്‍ നവീകരിച്ചു; കരുതലിന്റെ മുഖമായി അരുവിത്തുറ ഇടവക

അരുവിത്തുറ: പാവപ്പെട്ടവരോടും നിർധനരോടുമുള്ള കരുതലിന്റെ പുതിയ അദ്ധ്യായം കുറിച്ച് അരുവിത്തുറ സെന്റ ജോർജ് ഫൊറോന ഇടവകയിൽ പുത്തൻ വീടുകളുടെ താക്കോൽ ദാനം. സ്വന്തമായി വീട് ഇല്ലാതെ വേദനിക്കുന്ന

Read more