ഓണ്‍ലൈന്‍ കരിയര്‍ ഗൈഡന്‍സ് വര്‍ക്ക്‌ഷോപ്പ്

കോട്ടയം: എസ്.എസ്.എല്‍.സി, പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉപരിപഠന സംബന്ധമായ ഒരു ഓണ്‍ലൈന്‍ കരിയര്‍ ഗൈഡന്‍സ് വര്‍ക്ക്‌ഷോപ്പ് ആഗസ്റ്റ് ആറാം തീയതി മുതല്‍ 10-ാം തീയതി വരെ വൈകുന്നേരം

Read more