Jobs

ഈരാറ്റുപേട്ട എംഇഎസ് കോളജിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

ഈരാറ്റുപേട്ട: എംഇഎസ് കോളജിൽ പകൽസമയത്ത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. താൽപര്യമുള്ളവർ കോളജിൽ നേരിട്ട് എത്തുക. അവസാനതീയതി : 24/8/23.

Leave a Reply

Your email address will not be published.