പൂഞ്ഞാറില്‍ എല്‍ഡിഎഫിന് മേല്‍ക്കൈ

പൂഞ്ഞാര്‍: പൂഞ്ഞാര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ എല്‍ഡിഎഫിനു മേല്‍ക്കൈ. 13 ല്‍ ആറു സീറ്റുകളാണ് എല്‍ഡിഎഫ് നേടിയത്.

You May Also Like

Leave a Reply