പോളിംഗ്: മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില്‍ മുന്നില്‍ ഈരാറ്റുപേട്ട; പിന്നില്‍ ചങ്ങനാശേരി, ഏറ്റുമാനൂര്‍

കോട്ടയം: കോട്ടയം ജില്ലയിലെ നഗരസഭകളിലേക്കു നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇതുവരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഈരാറ്റുപേട്ട നഗരസഭയില്‍. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നര വരെയുള്ള കണക്ക് അനുസരിച്ച് 60.7 ശതമാനമാണ് ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പോളിംഗ് നിരക്ക്.

ഏറ്റവും കുറവു പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ചങ്ങനാശേരിയിലും ഏറ്റുമാനൂരുമാണ്. രണ്ടു നഗരസഭകളിലും 47.65 ശതമാനം വീതമാണ് ഇതുവരെയുള്ള പോളിംഗ്.

Advertisements

രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയായ കോട്ടയമാണ്. 50.33 ശതമാനം പോളിംഗാണ് കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും ചെറിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളായ വൈക്കം, പാലാ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ യഥാക്രമം 56.11, 51.54 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെനയാണ് പോളിംഗ് നിരക്കുകള്‍.

മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം ചുവടെ

ചങ്ങനാശേരി 47.65
കോട്ടയം 50.33
വൈക്കം 56.11
പാലാ 51.54
ഏറ്റുമാനൂര്‍ 47.65
ഈരാറ്റുപേട്ട – 60.7

You May Also Like

Leave a Reply