ജാഗ്രത പാലിക്കണം: മാണി സി കാപ്പൻ

പാലാ: ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മാണി സി കാപ്പൻ എം എൽ എ. വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ കരുതൽ അനിവാര്യമാണ്. കോവിഡ് വ്യാപന സാധ്യത നിൽക്കുന്നതിനാൽ കർശനമായും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം.

അടിയന്തിര സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമുമായി ബന്ധപ്പെടണം. വെള്ളം കയറാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മുൻകരുതൽ എടുക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും മാണി സി കാപ്പൻ പറഞ്ഞു.

റവന്യൂ, വൈദ്യുതി, പോലീസ്, ഫയർഫോഴ്സ്, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർക്കു ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മാണി സി കാപ്പൻ പറഞ്ഞു.

join group new

Maxin Francis

Hi It's me, Maxin Francis! I'm a journalist by profesion and passion while blogging is my hobby, web designing, digital marketing and social media are all my cups of tea.

Leave a Reply

%d bloggers like this: