തീക്കോയി ഗ്രാനൈറ്റ്സ് മാനേജർ സോജൻ പടന്നമാക്കൽ അന്തരിച്ചു

തീക്കോയി ഗ്രാനൈറ്റ്സ് മാനേജർ സോജൻ പടന്നമാക്കൽ അന്തരിച്ചു.പെരുന്നിലം: പടന്നമാക്കൽ സോജൻ(41) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ – മീനു . 2 മക്കളാണ്. ഹൃദയാഘാതം മൂലമാണ് മരിച്ചത്.

You May Also Like

Leave a Reply