കടനാട്ടിൽ മുട്ടഗ്രാമം പദ്ധതിക്കു തുടക്കമായി

കടനാട്: പഞ്ചായത്തിൽ മുട്ടഗ്രാമം പദ്ധതിക്കു തുടക്കമായി. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി പഞ്ചായത്തിലെ 2200 കുടുംബങ്ങൾക്കു പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ജയ്സൺ പുത്തൻകണ്ടം അറിയിച്ചു.

പദ്ധതി പ്രകാരം പതിനോരായിരം കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കുടുംബത്തിന് 45 ദിവസം പ്രായമായ അഞ്ച് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വീതമാണ് നൽകുന്നത്.

പൂർണ്ണമായും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തി നടപ്പാക്കുന പദ്ധതിക്കു 10 രൂപയാണ് ചിലവ്. ഇതിൽ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപാ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും 7.5 ലക്ഷം രൂപ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്നുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

കർഷകർ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന മുട്ടകൾ വില്ക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്തിൽ വിപണി തുടങ്ങുമെന്നും ജയിസൺ പുത്തൻകണ്ടം അറിയിച്ചു.

💞💞💞 പാലാവാര്‍ത്ത.com വാര്‍ത്തകള്‍ മൊബൈലില്‍ ലഭിക്കാന്‍ വാട്‌സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്‍ അംഗമാകൂ. 🙏🙏🙏

Maxin Francis

Hi It's me, Maxin Francis! I'm a journalist by profesion and passion while blogging is my hobby, web designing, digital marketing and social media are all my cups of tea.

Leave a Reply

%d bloggers like this: