മുത്തോലി പഞ്ചായത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്മാര്‍ട്ട് ക്ലാസ്സ് ആയി കടപ്പാട്ടൂര്‍ അംഗനവാടി

മുത്തോലി: മുത്തോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്മാര്‍ട്ട് ക്ലാസ്സ് ആയി കടപ്പാട്ടൂര്‍
അംഗനവാടി.

ആധുനിക ഡിജിറ്റല്‍ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് കടപ്പാട്ടൂര്‍ അങ്കന്‍വാടി ഇന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജി. രണ്‍ജിത്ത് ഉദ്ഘാടനംചെയ്തു.

Advertisements

പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍ സിജു സി.എസ്, ചിന്നമ്മ ടീച്ചര്‍, കമ്മറ്റി അംഗങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

You May Also Like

Leave a Reply