മൂന്നാനിയിലും വെള്ളം കയറി, പാലാ-ഈരാറ്റുപേട്ട റോഡില്‍ ഗതാഗതം ഭാഗികമായി തടസപ്പെട്ടു

പാലാ: പാലാ-ഈരാറ്റുപേട്ട റോഡില്‍ മൂന്നാനി ഭാഗത്ത് റോഡില്‍ വെള്ളം കയറി. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് ഗതാഗതം ഭാഗികമായി തടസപ്പെട്ടു. പാലാ പ്രദേശത്ത് ആദ്യം വെള്ളം കയറുന്ന പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് മൂന്നാനി.

നിലവില്‍ ബസുകള്‍ ഓടുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ചെറുവാഹനങ്ങളും ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിലും ഇതുവഴി പോകുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ല.

പാലാ ഈരാറ്റുപേട്ട പനയ്ക്കപ്പാലം റോഡിലും വെള്ളം കയറി. ഇടപ്പാടി റോഡിലും ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു.

പാലായില്‍ മീനച്ചിലാറിനൊപ്പം നില്‍ക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിലവില്‍ വെള്ളം കയറിട്ടുണ്ട്. അടിവാരം തീക്കോയി മേഖലയിലും കനത്ത മഴ തുടരുന്നു.

join group new

Maxin Francis

Hi It's me, Maxin Francis! I'm a journalist by profesion and passion while blogging is my hobby, web designing, digital marketing and social media are all my cups of tea.

Leave a Reply

%d bloggers like this: