മേലമ്പാറ റിലയന്‍സ് പെട്രോള്‍ പമ്പ് നടത്തിയ ഗിഫ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ സമ്മാനങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്തു

മേലമ്പാറ: കല്ലുംതലയ്ക്കല്‍ റിലയന്‍സ് പെട്രോള്‍ പമ്പ് നടത്തിയ ‘പെട്രോള്‍ നിറയ്ക്കൂ, സമ്മാനങ്ങള്‍ നേടൂ’ ഗിഫ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ സമ്മാന വിതരണം നടന്നു.

സമ്മാനര്‍ഹര്‍ക്കു തലപ്പുലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അനുപമ വിശ്വനാഥ് സമ്മാനങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്തു.

Advertisements

ഒന്നാം സമ്മാനം വാഷിംഗ് മെഷീന്‍ രതീഷ് കുമാര്‍ നേടി. രണ്ടാം സമ്മാനം ജോസ് കരസ്ഥമാക്കി. പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു.

You May Also Like

Leave a Reply