പാലാ പിടിച്ച് എല്‍ഡിഎഫ്; പുതിയ കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ ഇവര്‍, സമ്പൂര്‍ണ പട്ടിക

പാലാ: പാലാ നഗരസഭയില്‍ കോട്ട കെട്ടി ഇടതു മുന്നണി. കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് എം പിന്തുണയോടെ മല്‍സരിച്ച എല്‍ഡിഎഫ് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരത്തിലേക്ക്.

You May Also Like

Leave a Reply