ഹൗസ് പ്ലോട്ട് വിൽപ്പനയ്ക്ക്

ഈരാറ്റുപേട്ട: ഈരാറ്റുപേട്ട സബ്‌സ്‌റ്റേഷനടുത്ത് വെളളവും, വഴി സൗകര്യവുമുള്ള വീടു പണിയാൻ അനുയോജ്യമായ 15 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽപ്പനയ്ക്ക് .


ആവശ്യക്കാർ 9656852582 ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

Advertisements

You May Also Like

Leave a Reply