പോസ്റ്ററും ബാനറും ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റില്‍ വേണ്ടെന്ന് കെഎസ്ഇബി

അറിയിപ്പ് സംസ്ഥാനത്തു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെയും സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെയും പോസ്റ്ററുകള്‍, ബാനറുകള്‍, കൊടിതോരണങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ പ്രചാരണ ഉപാധികള്‍ സ്ഥാപിക്കുമ്പോള്‍ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകള്‍, ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മാര്‍ സ്റ്റേഷനുകള്‍ തുടങ്ങിയ കെ എസ് ഇ ബി യുടെ പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

പോസ്റ്റുകള്‍, ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മറുകള്‍ എന്നിവയില്‍ അതിക്രമിച്ചു കടക്കുന്നത് അപകടകരവുമാണ്. പോസ്റ്റ് നമ്പര്‍, അത്യാഹിതം സംഭവിച്ചാല്‍ അറിയിക്കേണ്ട നമ്പര്‍ എന്നിവ പോസ്റ്റുകളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പോസ്റ്ററുകള്‍ ഇവ മറക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

Advertisements

പോസ്റ്റ് നമ്പര്‍ വച്ചാണ് ഉപഭോക്താക്കളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വൈദ്യുതി മുടക്കം തുടങ്ങിയ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളില്‍ ഇത് അനിവാര്യവുമാണ്. ആയതിനാല്‍ പോസ്റ്റുകളും കെ എസ് ഇ ബി യുടെ മറ്റു പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളും ഇത്തരം പോസ്റ്ററുകളും ബാനറുകളും കൊടിതോരണങ്ങളും കെട്ടുന്നതില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

ഇത് ലംഘിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ നിയമപരമായി നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളാന്‍ കെ എസ് ഇ ബി നിര്‍ബന്ധിതരാകുമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളോ മറ്റു ഇതര കക്ഷികളോ, പോസ്റ്ററുകള്‍, കൊടിതോരണങ്ങള്‍ എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ആയവ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

You May Also Like

Leave a Reply