കാലവര്‍ഷം: കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ 46 കോടിയുടെ നാശനഷ്ടം, ഇതുവരെയുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക കണക്ക് ഇങ്ങനെ

കോട്ടയം: കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് 46 കോടിയുടെ നാശനഷ്ടം. ഇതുവരെയുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക കണക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ടു.

1500.68 ഹെക്ടര്‍ സ്ഥലത്തെ കൃഷി നശിച്ചു. 35.51 കോടിയുടെ നഷ്ടമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഭാഗികമായും പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്ന 109 വീടുകളുടെ നാശനഷ്ടമായി 1.15 ലക്ഷം രൂപയും വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രാഥമിക കണക്ക് ഇങ്ങനെ

വീടുകള്‍

പൂര്‍ണമായി തകര്‍ന്നവ-2
ഭാഗികമായി തകര്‍ന്നവ-107
നഷ്ടം-1.15 കോടി രൂപ.

കൃഷി- 1500.68 ഹെക്ടര്‍
നഷ്ടം- 35.51 കോടി

വൈദ്യുതി വിതരണം- 12.77 ലക്ഷം
പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകള്‍-5.31 കോടി
ചെറുകിട ജലസേചനം – 1.2 കോടി
ഗ്രാമീണ റോഡുകള്‍-2.72 കോടി
കലുങ്കുകള്‍-5.5 ലക്ഷം

ആകെ-46.06 കോടി രൂപ

join group new

Maxin Francis

Hi It's me, Maxin Francis! I'm a journalist by profesion and passion while blogging is my hobby, web designing, digital marketing and social media are all my cups of tea.

Leave a Reply

%d bloggers like this: