കുന്നിനാംകുഴി – കൊല്ലംപറമ്പിൽ കെ.സി ജേക്കബ് (അപ്പച്ചൻ) നിര്യാതനായി

ഭരണങ്ങാനം: കുന്നിനാംകുഴി – കൊല്ലംപറമ്പിൽ കെ.സി ജേക്കബ് (അപ്പച്ചൻ – 84) നിര്യാതനായി.മൃതസംസ്കാരം നാളെ (30/07/20) 11 am-ന് ഭരണങ്ങാനം പള്ളിയിൽ.

ഭരണങ്ങാനവും സമീപപ്രദേശങ്ങളും ഇനി നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ! ഭരണങ്ങാനം നാട്ടുകൂട്ടം മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ: ANDROID / iOS

Maxin Francis

Hi It's me, Maxin Francis! I'm a journalist by profesion and passion while blogging is my hobby, web designing, digital marketing and social media are all my cups of tea.

Leave a Reply

%d bloggers like this: