പാലാ കിഴതടിയൂർ പള്ളിയിലെ വിശുദ്ധ കുർബാന സമയക്രമങ്ങൾ

ഞായറാഴ്ചകളിൽ 5.30am,7.00am,09.15am,5.15pm

ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ വി.കുർബാന & വി.യൂദാശ്ലീഹായുടെ നൊവേന 5.30am,7.00am,10.00am,12.00 noon,3.30pm,5.00pm,7.00pm

Advertisements


ബുധനാഴ്ചകളിൽ വി.കുർബാന & വി.യൗസേപിതാവിന്റെ നൊവേന 6.00am,5.15pm
ഇടദിവസങ്ങളിൽ 6.00am,5.15pm

എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും രാവിലെ 5.30 മുതൽ വൈകുന്നേരം 5.30 വരെ കുമ്പസാരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

You May Also Like

Leave a Reply