കടനാട് ബാങ്ക്: അദാലത്ത് ഫെബ്രുവരി 12 ലേക്ക് മാറ്റി

കടനാട്: കടനാട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ 30 ന് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന നവകേരളീയം കുടിശ്ശിക നിവാരണ അദാലത്ത് കൊല്ലപ്പള്ളി കണ്ടെയിൻമെൻ്റ് സോണാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 12ലേയ്ക്ക് മാറ്റി വച്ചതായി പ്രസിഡൻ്റ് പി ആർ സാബു അറിയിച്ചു. അന്നേ ദിവസം 10 മുതൽ 12 വരെ അദാലത്ത് നടത്തും.

You May Also Like

Leave a Reply