ആശങ്ക പുതിയ ഉയരത്തില്‍; ഈരാറ്റുപേട്ടയില്‍ ഇന്ന് 49 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്

ഈരാറ്റുപേട്ട: നഗരസഭയില്‍ ഇന്ന് 49 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഏഴു പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി.

ഇന്ന് ഈരാറ്റുപേട്ട ഷാദി മഹല്‍ ആഡിറ്റോറിയത്തില്‍ നടത്തിയ ആന്റിജന്‍ ടെസ്റ്റില്‍ 25 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആകെ 165 ആന്റിജെന്‍ ടെസ്റ്റ് നടത്തി.

പോസ്റ്റീവ് കേസ്: 25

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവര്‍.

1) ഡിവിഷന്‍ – 1 (രണ്ട് പേര്‍)
മ. 20 വയസ്സ്/പുരുഷന്‍.സമ്പര്‍ക്കം
യ. 54 വയസ്സ്/സ്ത്രീ.ഉറവിടം അവ്യക്തം
2) ഡിവിഷന്‍ – 2 ( മൂന്ന് പേര്‍)
മ. 10 വയസ്/കുട്ടി, 5 വയസ്സ്/കുട്ടി(ഒരു കുടുംബം)സമ്പര്‍ക്കം
യ. 28 വയസ്സ്/പുരുഷന്‍. സമ്പര്‍ക്കം
3) ഡിവിഷന്‍ – 3 (രണ്ട് പേര്‍)
മ. 42 വയസ്സ്/സ്ത്രീ, 14 വയസ്സ്/കുട്ടി(ഒരു കുടുംബം)സമ്പര്‍ക്കം
4) ഡിവിഷന്‍- 5 (ഒരാള്‍)
43 വയസ്സ്/പുരുഷന്‍. ഉറവിടം അവ്യക്തം.
5) ഡിവിഷന്‍ -8 (ഒരാള്‍)
44 വയസ്സ്/പുരുഷന്‍. ഉറവിടം അവ്യക്തം.
6) ഡിവിഷന്‍ – 9(ഒരാള്‍)
9 1/2 വയസ്സ്/കുട്ടി.സമ്പര്‍ക്കം
7) ഡിവിഷന്‍ -11 (നാല് പേര്‍)
24 വയസ്സ്/സ്ത്രീ, 2 വയസ്സ്/കുട്ടി, 53 വയസ്സ്/പുരുഷന്, 30 വയസ്സ്/പുരുഷന്.(ഒരു കുടുംബം)സമ്പര്‍ക്കം.
8) ഡിവിഷന്‍ – 19(രണ്ട് പേര്‍)
മ. 32 വയസ്സ്/പുരുഷന്.സമ്പര്‍ക്കം
യ. 53 വയസ്സ്/പുരുഷന്. ഉറവിടം അവ്യക്തം
9) ഡിവിഷന്‍ – 20(രണ്ട് പേര്‍)
മ. 26 വയസ്സ്/പുരുഷന്‍, 60 വയസ്സ്/പുരുഷന്.(ഒരു കുടുംബം). ഉറവിടം അവ്യക്തം.
10) ഡിവിഷന്‍ -22 (ഒരാള്‍)
34 വയസ്സ്/പുരുഷന്‍. സമ്പര്‍ക്കം
11) ഡിവിഷന്‍ – 23 (ഒരാള്‍)
14 വയസ്സ്/കുട്ടി.സമ്പര്‍ക്കം
12) ഡിവിഷന്‍ – 25 (ഒരാള്‍).
48 വയസ്സ്/സ്ത്രീ . സമ്പര്‍ക്കം
13) ഡിവിഷന്‍ – 26(നാല് പേര്‍)
32 വയസ്സ്/പുരുഷന്‍, 53 വയസ്സ്/സ്ത്രീ, 23 വയസ്സ്/സ്ത്രീ,10 മാസം/കുട്ടി.(ഒരു കുടുംബം).സമ്പര്‍ക്കം

15/10/2020 , 16/10/2020 നും സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം ,ഇടമറുകില്‍ വെച്ച് നടന്ന RT PCR ടെസ്റ്റില്‍ ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പല്‍ പരിധിയില്‍ നിന്നും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 12 പേര്‍ക്ക് ആണ്.

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവര്‍
1) ഡിവിഷന്‍ – 17 (നാല് പേര്‍)
60 വയസ്സ്/സ്ത്രീ, 5 വയസ്സ്/കുട്ടി, 13 വയസ്സ്/കുട്ടി, 33 വയസ്സ്/സ്ത്രീ.(ഒരു കുടുംബം). സമ്പര്‍ക്കം.
2) ഡിവിഷന്‍ – 20 ( അഞ്ച് പേര്‍)
29 വയസ്സ്/പുരുഷന്‍, 60 വയസ്സ്/പുരുഷന്, 21 വയസ്സ്/സ്ത്രീ, 4 വയസ്സ്/കുട്ടി, 20 വയസ്സ്/പുരുഷന്‍(ഒരു കുടുംബം).സമ്പര്‍ക്കം
3) ഡിവിഷന്‍ – 27(മൂന്ന് പേര്‍)
25 വയസ്സ്/പുരുഷന്, 5 വയസ്സ്/കുട്ടി, 4 വയസ്സ്/കുട്ടി(ഒരു കുടുംബം)സമ്പര്‍ക്കം

ഇന്ന് 17/10/2020 ഈരാറ്റുപേട്ട,PMC ആശുപത്രിയില്‍ വെച്ച് നടന്ന ആന്റിജെന്‍ ടെസ്റ്റില്‍ ,ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പല്‍ പരിധിയില്‍ നിന്നും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 5 പേര്‍ക്ക്

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവര്‍.

 1. ഡിവിഷന്‍ – 1 (ഒരാള്‍)
  43 വയസ്സ്/സ്ത്രീ.
 2. ഡിവിഷന്‍ -3 ( ഒരാള്‍)
  44 വയസ്സ്/പുരുഷന്‍
 3. ഡിവിഷന്‍-14(ഒരാള്)
  72 വയസ്സ്/സ്ത്രീ.
 4. ഡിവിഷന്‍ -19(ഒരാള്‍)
  25 വയസ്സ്/പുരുഷന്‍
 5. ഡിവിഷന്‍-26(ഒരാള്‍)
  51 വയസ്സ്/പുരുഷന്‍

ഇന്ന് 17/10/2020 ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ (ഭരണങ്ങാനം) വെച്ച് നടന്ന ആന്റിജെന്‍ ടെസ്റ്റില്‍ ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പല്‍ പരിധിയില്‍ നിന്നും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്

ഏഴ് പേര്‍ക്ക്.
രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവര്‍.
1) ഡിവിഷന്‍ – 27(ഏഴ് പേര്‍)
32 വയസ്സ്/സ്ത്രീ, 60 വയസ്സ്/സ്ത്രീ, 68 വയസ്സ്/സ്ത്രീ, 23 വയസ്സ്/സ്ത്രീ, 73 വയസ്സ്/സ്ത്രീ,60 വയസ്സ്/സ്ത്രീ.(ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ അന്തേവാസികള്‍.)

💞💞💞 പാലാവാര്‍ത്ത.com വാര്‍ത്തകള്‍ മൊബൈലില്‍ ലഭിക്കാന്‍ വാട്‌സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്‍ അംഗമാകൂ. 🙏🙏🙏

Maxin Francis

Hi It's me, Maxin Francis! I'm a journalist by profesion and passion while blogging is my hobby, web designing, digital marketing and social media are all my cups of tea.

Leave a Reply

%d bloggers like this: