പാലാ മുന്‍സിപ്പാലിറ്റിയില്‍ ഇന്ന് 7 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്

വാര്‍ഡ് തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് ചുവടെ

10-ാം വാര്‍ഡ്-2
19-ാം വാര്‍ഡ്-4
20 -ാം വാര്‍ഡ് -1

Advertisements

ഇന്നലെ 8 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇലക്ഷന്‍ പ്രചാരണ സമയക്ക് ദിനംപ്രതി കോവിഡ്
കേസുകളുണ്ടാകുന്നത് ജനങ്ങളെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട്

You May Also Like

Leave a Reply