കോട്ടയത്ത് പുതിയ 6 കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍, ആകെ 94 സോണുകള്‍; വിശദമായ പട്ടിക

കോട്ടയം: കോട്ടയത്ത് ആറു പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ കൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ എം അഞ്ജന ഐഎഎസ് ഉത്തരവായി. അതിരമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 1, 9, 12, 21, 22 വാര്‍ഡുകളും കുറിച്ചി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നാലാം വാര്‍ഡുമാണ് ഞായറാഴ്ച കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളായി കളക്ടര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഇതോടെ ജില്ലയിലെ കോവിഡ് കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണുകളുടെ എണ്ണം 94 ആയി ഉയര്‍ന്നു. നിലവില്‍ 25 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലായാണ് 94 കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് വാര്‍ഡുകള്‍.

പാറത്തോട് പഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാര്‍ഡും മറവന്തുരുത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ 11, 12 വാര്‍ഡുകളും പാമ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ 18-ാം വാര്‍ഡും തിരുവാര്‍പ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ 11-ാം വാര്‍ഡും പട്ടികയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പട്ടിക ചുവടെ (തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന ക്രമത്തില്‍)

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍

1.കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി-11, 30, 31, 32, 36, 39, 46
2.ഏറ്റുമാനൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി- എല്ലാ വാര്‍ഡുകളും
3.ചങ്ങനാശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി-24, 31, 33, 37
4.വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി-13, 21, 24, 25

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍

5.പാറത്തോട് -8, 9
6.അയ്മനം-14
7.ഉദയനാപുരം-6, 7, 16
8.കുമരകം- 10, 11
9.ടിവി പുരം- 12
10.വെച്ചൂര്‍-1, 4
11.മറവന്തുരുത്ത്-1
12.വാഴപ്പള്ളി-7, 11, 12, 17, 20
13.പായിപ്പാട് -7, 8, 9, 10, 11
14.കുറിച്ചി-4, 20
15.മീനടം-2, 3
16.മാടപ്പള്ളി-18
17.നീണ്ടൂര്‍-8
18.കാണക്കാരി-3, 10
19.തൃക്കൊടിത്താനം- 15
20.പുതുപ്പള്ളി-14
21.തലയാഴം-7,9
22.എരുമേലി-1
23.അതിരമ്പുഴ-1, 9, 11, 12, 20, 21, 22
24.മുണ്ടക്കയം-12
25.അയര്‍ക്കുന്നം-15

Maxin Francis

Hi It's me, Maxin Francis! I'm a journalist by profesion and passion while blogging is my hobby, web designing, digital marketing and social media are all my cups of tea.

Leave a Reply

%d bloggers like this: