കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ പുതിയ രണ്ടു കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍, ആകെ 54 എണ്ണം

കോട്ടയം: കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ പുതിയ രണ്ടു പ്രദേശങ്ങളെ കൂടെ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കളക്ടര്‍ എം അഞ്ജന ഐഎഎസ് ഉത്തരവായി. ഇതോടെ ജില്ലയില്‍ 23 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി ആകെ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളുടെ എണ്ണം 54 ആയി.

തലയാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏഴ്, ഒന്‍പത് വാര്‍ഡുകള്‍ ആണ് ഇന്നു കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളുടെ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടൊപ്പം കുമരകം പഞ്ചായത്തിലെ നാലാം വാര്‍ഡില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കി.

കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളുടെ പട്ടിക (തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന ക്രമത്തില്‍)

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍

 1. കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി-30, 31, 32, 36, 39, 46
 2. ഏറ്റുമാനൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി- 27, 33
 3. ചങ്ങനാശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി-24, 31, 33, 37
 4. വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി-13, 21, 25, 24

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍

 1. പാറത്തോട് -7, 8, 9, 16
 2. അയ്മനം-14
 3. ഉദയനാപുരം-6, 7, 16
 4. കുമരകം- 10, 11
 5. ടിവി പുരം- 12
 6. വെച്ചൂര്‍-1, 4
 7. മറവന്തുരുത്ത്-1, 11, 12
 8. വാഴപ്പള്ളി-7, 11, 12, 17, 20
 9. പായിപ്പാട് -7, 8, 9, 10, 11
 10. തിരുവാര്‍പ്പ്-11
 11. കുറിച്ചി-20
 12. മീനടം-2, 3
 13. മാടപ്പള്ളി-18
 14. പാമ്പാടി-18
 15. നീണ്ടൂര്‍-8
 16. കാണക്കാരി-10
 17. തൃക്കൊടിത്താനം- 15
 18. പുതുപ്പള്ളി-14
 19. തലയാഴം-7,9

Maxin Francis

Hi It's me, Maxin Francis! I'm a journalist by profesion and passion while blogging is my hobby, web designing, digital marketing and social media are all my cups of tea.

Leave a Reply

%d bloggers like this: