കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കണ്ടെയ്‌മെന്റ് സോണുകള്‍ ഇവ

കോട്ടയം: കൂരോപ്പട 15, പാമ്പാടി 6, 17, കടുത്തുരുത്തി 3 എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകളെ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവായി.

കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി 46, ചങ്ങനാശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി 24,33 പാറത്തോട് 9, വാഴപ്പള്ളി 7, 11, 12, മുണ്ടക്കയം 12, പായിപ്പാട് 7, 9, 10 എന്നീ വാര്‍ഡുകളെ പട്ടികയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. നിലവില്‍ 25 തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലെ 78 വാര്‍ഡുകള്‍ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളാണ്.

കണ്ടെയ്‌മെന്റ് സോണുകള്‍ (തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന് ക്രമത്തില്‍)

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍

1.കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി 11, 21,28,48
2.ഏറ്റുമാനൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എല്ലാ വാര്‍ഡുകളും
3.ചങ്ങനാശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി37
4.വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി21, 24, 25

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍

5.പാറത്തോട് 8
6.ഉദയനാപുരം 17
7.ടിവി പുരം11, 12
8.മറവന്തുരുത്ത്1

9.പായിപ്പാട് 8, 11
10.കുറിച്ചി 1,4, 19, 20
11.മാടപ്പള്ളി13
12.തൃക്കൊടിത്താനം 15

13.തലയാഴം 14
14.എരുമേലി1, 20
15.അതിരമ്പുഴ1, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22
16.അയര്‍ക്കുന്നം15

17.പനച്ചിക്കാട് 6
18.കങ്ങഴ6
19.മീനടം3
20.വെച്ചൂര്‍6

21.വിജയപുരം1
22.ആര്‍പ്പൂക്കര1
23.കൂരോപ്പട 15
24.പാമ്പാടി 6, 17
25.കടുത്തുരുത്തി 3

You May Also Like

Leave a Reply