ഏറ്റുമാനൂരിന് ഇടക്കാലാശ്വാസം! 20 വാര്‍ഡുകളില്‍ നിയന്ത്രണം നീക്കി; ജില്ലയിലെ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ ഇവ

ഏറ്റുമാനൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 20 വാര്‍ഡുകളെ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളുടെ പട്ടികയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവായി. 35 വാര്‍ഡുകളുള്ള മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ 1, 3, 4, 9, 10, 12, 14, 15, 24, 25, 27, 32, 33, 34, 35 വാര്‍ഡുകളാണ് ഇനി കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളായി തുടരുക.

കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി – 11, വൈക്കം – 21, 24, ചങ്ങനാശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – 37, കുറിച്ചി – 4, 19, എരുമേലി – 1, അയര്‍ക്കുന്നം -15, തൃക്കൊടിത്താനം – 11 എന്നീ വാര്‍ഡുകളെയും പട്ടികയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

കുറിച്ചി – 15, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി – 11, കാണക്കാരി – 5 എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകളെ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിലവില്‍ 24 തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലെ 52 വാര്‍ഡുകള്‍ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളാണ്.

കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ (തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന് ക്രമത്തില്‍)

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍

1.കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി – 21,28,48
2.ഏറ്റുമാനൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി- 1,3,4, 9, 10, 12, 14, 15, 24,25,27,32,33,34,35
3.വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി- 25

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍

4.പാറത്തോട് -8
5.ഉദയനാപുരം- 17
6.ടിവി പുരം-11, 12
7.മറവന്തുരുത്ത്-1

8.പായിപ്പാട് – 8, 11
9.കുറിച്ചി- 1, 20, 15
10.മാടപ്പള്ളി-13
11.തലയാഴം- 14

12.എരുമേലി-20
13.അതിരമ്പുഴ-1, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22
14.പനച്ചിക്കാട് -6
15.കങ്ങഴ-6
16.മീനടം-3

17.വെച്ചൂര്‍-6
18.വിജയപുരം-1
19.ആര്‍പ്പൂക്കര-1
20.കൂരോപ്പട – 15

21.പാമ്പാടി – 6, 17
22.കടുത്തുരുത്തി – 3
23.കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി – 11
24.കാണക്കാരി -5

join group new

Maxin Francis

Hi It's me, Maxin Francis! I'm a journalist by profesion and passion while blogging is my hobby, web designing, digital marketing and social media are all my cups of tea.

Leave a Reply

%d bloggers like this: