കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ 90 വാര്‍ഡുകള്‍ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

തലയാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 14ാം വാര്‍ഡും ടിവി പുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 11ാം വാര്‍ഡും കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവായി.

പുതുപ്പള്ളി14, വാഴപ്പള്ളി17, 20, ഉദയനാപുരം6, 7, കുമരകം10, 11, അയ്മനം14, നീണ്ടൂര്‍ 8 എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകള്‍ പട്ടികയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

നിലവില്‍ ജില്ലയില്‍ 22 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളിലെ 90 വാര്‍ഡുകള്‍ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളാണ്.

കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍: പട്ടിക (തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന ക്രമത്തില്‍)

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍

1.കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി11, 21, 30, 31, 32, 46
2.ഏറ്റുമാനൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എല്ലാ വാര്‍ഡുകളും
3.ചങ്ങനാശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി24, 31, 33, 37
4.വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി13, 21, 24, 25

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍

5.പാറത്തോട് 8, 9
6.ഉദയനാപുരം 16,17
7.ടിവി പുരം11, 12

8.മറവന്തുരുത്ത്1
9.വാഴപ്പള്ളി7, 11, 12,
10.പായിപ്പാട് 7, 8, 9, 10, 11
11.കുറിച്ചി4, 19, 20
12.മാടപ്പള്ളി18
13.കാണക്കാരി3, 10
14.തൃക്കൊടിത്താനം 15
15.തലയാഴം7,9,14
16.എരുമേലി1
17.അതിരമ്പുഴ1, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22
18.മുണ്ടക്കയം12
19.അയര്‍ക്കുന്നം15
20.പനച്ചിക്കാട് 6,16
21.കങ്ങഴ6
22.മീനടം2, 3

join group new

Maxin Francis

Hi It's me, Maxin Francis! I'm a journalist by profesion and passion while blogging is my hobby, web designing, digital marketing and social media are all my cups of tea.

Leave a Reply

%d bloggers like this: