കോട്ടയത്തു കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ നൂറോട് അടുക്കുന്നു, നിലവില്‍ 98 എണ്ണം

കോട്ടയം: കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 21-ാം വാര്‍ഡ്, പനച്ചിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 6, 16 വാര്‍ഡുകള്‍, അതിരമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 10-ാം വാര്‍ഡ്, കങ്ങഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 6-ാം വാര്‍ഡ് എന്നിവ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവായി. കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 39-ാം വാര്‍ഡ് പട്ടികയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

നിലവില്‍ ജില്ലയില്‍ 27 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി 98 വാര്‍ഡുകള്‍ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളാണ്. പട്ടിക ചുവടെ. (തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന ക്രമത്തില്‍)

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍

1.കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി-11, 21, 30, 31, 32, 36, 46
2.ഏറ്റുമാനൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി- എല്ലാ വാര്‍ഡുകളും
3.ചങ്ങനാശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി-24, 31, 33, 37
4.വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി-13, 21, 24, 25

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍

5.പാറത്തോട് -8, 9
6.അയ്മനം-14
7.ഉദയനാപുരം-6, 7, 16
8.കുമരകം- 10, 11
9.ടിവി പുരം- 12
10.വെച്ചൂര്‍-1, 4
11.മറവന്തുരുത്ത്-1
12.വാഴപ്പള്ളി-7, 11, 12, 17, 20
13.പായിപ്പാട് -7, 8, 9, 10, 11
14.കുറിച്ചി-4, 20
15.മീനടം-2, 3
16.മാടപ്പള്ളി-18
17.നീണ്ടൂര്‍-8
18.കാണക്കാരി-3, 10
19.തൃക്കൊടിത്താനം- 15
20.പുതുപ്പള്ളി-14
21.തലയാഴം-7,9
22.എരുമേലി-1
23.അതിരമ്പുഴ-1, 9,10, 11, 12, 20, 21, 22
24.മുണ്ടക്കയം-12
25.അയര്‍ക്കുന്നം-15

  1. പനച്ചിക്കാട് -6,16
  2. കങ്ങഴ-6

Maxin Francis

Hi It's me, Maxin Francis! I'm a journalist by profesion and passion while blogging is my hobby, web designing, digital marketing and social media are all my cups of tea.

Leave a Reply

%d bloggers like this: