ചിറ്റാറ്റിന്‍കര പാലത്തില്‍ വെള്ളം കയറി; ചെറിയ പാലത്തിലും വെള്ളം, വട്ടോളി പാലത്തില്‍ മുട്ടാറായി വെളളം

അമ്പാറനിരപ്പേല്‍: അമ്പാറനിരപ്പേല്‍-ഈരാറ്റുപേട്ട റോഡില്‍ ചിറ്റാറ്റിന്‍കര പാലത്തില്‍ വെള്ളം കയറി. അമ്പാറനിരപ്പയില്‍ നിന്നും ഈരാറ്റുപേട്ടയ്ക്ക് ഈ വഴി പോകുന്ന യാത്രക്കാര്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിലവില്‍ പാലത്തില്‍ അരയടിയിലേറെ വെള്ളമാണുള്ളത്.

അമ്പാറനിരപ്പേല്‍-പനയ്ക്കപ്പാലം റോഡില്‍ മുക്കാലടി കടവ് പാലത്തിലും വെള്ളം കയറി. ഇതു വഴിയുള്ള ഗതാഗതം പൂര്‍ണമായും തടസപ്പെട്ട നിലയിലാണ്.

അമ്പാറനിരപ്പേല്‍-ഭരണങ്ങാനം റോഡില്‍ വട്ടോളി പാലത്തില്‍ വെള്ളംകയറിയിട്ടില്ല. പാലത്തില്‍ മുട്ടാറായ നിലയിലാണ് വെള്ളം ഇപ്പോള്‍.

ചിറ്റാറിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപകടമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ആറ്റില്‍ നല്ല ഒഴുക്കും രുപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

നേരത്തെ പാലാ ഈരാറ്റുപേട്ട റോഡില്‍ പലഭാഗത്തും വെള്ളം കയറിയിരുന്നു. കടുവാമൂഴി, പനയ്ക്കപ്പാലം, അമ്പാറ, മൂന്നാനി എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം റോഡില്‍ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്്.

join group new

Maxin Francis

Hi It's me, Maxin Francis! I'm a journalist by profesion and passion while blogging is my hobby, web designing, digital marketing and social media are all my cups of tea.

Leave a Reply

%d bloggers like this: