അല്‍ഫോന്‍സിയന്‍ പാസ്റ്ററല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റൃൂട്ട് കോവിഡ് ഫസ്റ്റ്‌ലൈന്‍ ട്രീറ്റ്‌മെന്റ് സെന്റര്‍, മനുഷ്യ സ്‌നേഹത്തീന്റെ മഹത്തായ മാതൃക കാട്ടിയ കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവിന് അനുമോദനം

പാലാ: കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിനു എന്നും പിന്തുണയും കൈത്താങ്ങുമാകുന്ന കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ പാത പിന്തുടര്‍ന്ന് പാല രൂപതയും രൂപതാധ്യക്ഷന്‍ മാര്‍ ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവും. കോവിഡ് ഫസ്റ്റ്‌ലൈന്‍ ട്രീറ്റ്‌മെന്റ് സെന്റര്‍ ആക്കുന്നതിനായി രൂപത വിട്ടുനല്‍കിയ അല്‍ഫോന്‍സിയന്‍ പാസ്റ്ററല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റൃൂട്ട് പുതിയ സിഎഫ്എല്‍ടിസി ആയി പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു.

പാല രൂപതയുടെയും അഭിവന്ദൃ കല്ലറങ്ങാട്ട് പീതാവിന്റേയും നല്ല മനസ്സ് ഒരോ രൂപതക്കാരനും അഭിമാനം തോന്നുന്ന നിമീഷങ്ങള്‍ സമ്മാനി്ക്കുന്നതാണ്. പാല അരുണാപുരത്ത് മീനച്ചീലാറീന്റെ തീരത്തെ ബൃഹത്തായ രൂപത വക പാസ്റ്ററല്‍ സെന്റര്‍ 250 കീടക്കകളുള്ള ഒന്നാം തരം ആശുപത്രിയായീ മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

അഭിവന്ദ്യ കല്ലറങ്ങാട്ട് തിരുമേനീയുടെ ദീര്‍ഘവീക്ഷണത്തീന്റെ ഫലമായീ സ്ഥാപിതമായ അല്‍ഫോന്‍സിയന്‍ പാസ്റ്ററല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റൃൂട്ട് മുന്‍പ് സിബിസിഐ സമ്മേളനം നടത്തീ ശ്രദ്ധേയമായ സ്ഥലമാണ്. അവീടെ നടന്നുവന്നിരുന്ന എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും മാറ്റീവെച്ചാണ് രൂപത ഈ കേന്ദ്രം കോവിഡ് പ്രാഥമിക ചികില്‍സാകേന്ദ്രമാക്കുന്നതിനായി സര്‍ക്കാരീന് വിട്ടുനല്‍കിയത്.

രൂപത ഏറെ ശ്രദ്ധയോടെ കാത്തുപരിപാലിച്ചു പോരുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഇപ്പോള്‍ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി വിട്ടുനല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. രുപത ഏറെ സൂക്ഷ്മതയോടെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനം സര്‍ക്കാരീനു വീട്ടുനല്‍കി മനുഷ്യസ്‌നേഹത്തീന്റെ മഹത്തായ മാതൃകയാണ് ബിഷപ് മാര്‍ ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

join group new

Maxin Francis

Hi It's me, Maxin Francis! I'm a journalist by profesion and passion while blogging is my hobby, web designing, digital marketing and social media are all my cups of tea.

Leave a Reply

%d bloggers like this: