ആലപ്പാട്ട് ലിസി ജോസ് നിര്യാതയായി

ഇലപ്പള്ളി, മൂലമറ്റം: ആലപ്പാട്ട് ജോസിന്റെ ഭാര്യ ലിസി ജോസ് നിര്യാതയായി. മൃതസംസ്‌കാരം ഇന്നു മൂന്നു മണിക്ക് ഇലപ്പള്ളി സെന്റ് ലൂക്ക്‌സ് സിഎസ്‌ഐ പള്ളിയില്‍.

join group new

You May Also Like

Leave a Reply